Wednesday, September 14, 2005

Flamenco

Aquesta estada eivissenca ha comportat tornar-me a endinsar en el flamenco; aquestes nits d'insomni escolt flamenco, només flamenco i cante jondo: El Lebrijano, el Camarón de la Isla, Paco de Lucia, Enrique Morente, Dieguito el Cigala, Agujetas, etc.,etc.. En l'equipatge havia portat el discman i quatre cd provisionals, idò, m'he passat aquests dies anant a botigues per adquirir cds i més cds de flamenco. Puc dir que tornar a Eivissa ha estat un retorn a l'univers del flamenco i sentint aquesta música i aquest quejío, les nits semblen més espesses i sòlides... Escolt aquesta música sense fer res de profit, no sé si podré escoltar-la quan em posi davant les teles i em venguin la venada de pintar.

2 Comments:

Blogger .ws said...

Introducing the michigandaily.com Weblog Network
A s part of our goal of providing our readers with innovative content, today The Michigan Daily launches a weblog network consisting of four blogs: a sports blog, an opinion blog, a news blog and a blog ...
Hey, you have a distinctive blog. I'll be sure to revisit.

I have a 7 days free trial site. It covers 7 days free trial related stuff!

12:09 PM  
Blogger michelammons5066 said...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

7:36 PM  

Post a Comment

<< Home